חט"ב

תרגיל למידה מרחוק

משרד החינוך בשיתוף פיקוד העורף, מפעיל מדי שנה, תרגיל התגוננות ארצי המדמה מצב של שיגרה בלמידה מרחוק בעתות חירום שבו משתתפים כלל מוסדות החינוך בארץ.

כחלק מהיערכות לקראת התרגיל יתקיים תרגיל בית ספרי של "למידה מרחוק" בזמן חירום שמטרתו: תרגול תקשורת מקוונת ולמידה מרחוק, באמצעות אמצעי התקשורת וסביבות המידע והלמידה בפורטל הבית ספרי.

התרגיל הבית ספרי יתקיים ביום רביעי, ה- 13.3.2019, החל מהשעה 12:00

כניסה לשיעור המתוקשב:

שכבת ז'

שכבת ח'

שכבת ט'