טפסי רישום לחטיבת הביניים לשנה"ל תשפ"ב

אנא מלאו את הטפסים והביאו עמכם ביום הרישום או לחילופין שלחו למייל או הניחו בתיבה הממוקמת בחזית בניין החטיבה.