מגמות הלימוד

שרת- הבית שלך למצוינות

 


"מטרת החינוך צריכה להיות: אנשים המצטיינים בעצמאות – במחשבה ובמעשה –

 ועם זאת רואים בשירות למען הכלל את משימת חייהם העיקרית".(איינשטיין)

בבסיס התפיסה החינוכית של בית הספר עומדים העקרונות הבאים:

  • אקלים חינוכי מיטבי אקלים חינוכי מיטבי הוא תנאי הכרחי ליצירתה של סביבת לימודים המעודדת תקשורת ומשמעת מתוך כבוד הדדי. בית הספר  מעודד מוגנות ברמת הפרט וברמת הכלל: תקנון בית הספר  "שרת" מגדיר את אורחות  החיים ואת כללי  ההתנהגות בבית הספר, וקובע  כללים ברורים של זכויות ושל חובות התורמים ליצירת אקלים חינוכי מיטבי.

  • יחס אישי לכל תלמיד ומיצוי הפוטנציאל האישי שלו: צוות בית הספר "שרת" שוקד  על מתן מענים מגוונים, ייחודיים ומותאמים לאוכלוסיות התלמידים השונות. אנו מעודדים את תלמידינו למצות את יכולותיהם, להאמין בעצמם ולהגיע להישגים הטובים ביותר הן בתחום הלימודי והן בתחום החברתי-ערכי.

  • טיפוח הישגים ומצוינות צוות בית הספר שם דגש על מצוינות ועל חדשנות חינוכית, על קידום תהליכי חשיבה ועל פיתוח דרכי הוראה והערכה חלופיות על מנת לשפר את הישגי תלמידינו, להעלאת שיעור הזכאים לתעודת בגרות ולמניעת נשירה.

  • מעורבות חברתית קהילתית: בית הספר שלנו תורם ומעורב בחיי הקהילה. התלמידים מתנדבים בתחומים רבים ומגוונים, משתפים פעולה עם תלמידים ממגזרים שונים ומתגייסים לתפקידים משמעותיים בצבא, מתוך שאיפה שיהיו אזרחים תורמים ומועילים לחברה.

    ברוכים הבאים

 

                                                                                              

כניסה למידעון מגמות תשפ"ב                                                חדר מעברים לחטיבה העליונה- יועצות בית הספר

 

לכניסה לאתרי המגמות בבית הספר:

 

מגמות אשכול ב'                                           מגמות אשכול ג'                                       מגמות אשכול ד'