מגמת ניהול עסקי

מגמת ניהול עסקי

מגמת ניהול עסקי

ניהול

ניהול

עולם העסקים המודרני מתאפיין ברמת תחרותיות גוברת, שינויים תכופים בתנאי השוק וצורך בראייה עסקית רב תחומית.  מגמת "ניהול עסקי" מקנה לבוגריה השכלה רחבה בהבנת הארגון, ניהולו ומקומו במשק הכלכלי, תוך כדי שימת דגש על משאבים מרכזיים בארגון: תחום ניהול משאבי אנוש והתחום המסחרי והפיננסי.
מקצועות הלימוד של המגמה משלבים נושאי רקע שונים היוצרים ראייה הוליסטית של תחום הניהול העסקי.

מה נלמד במסגרת השיעורים?

←מהו ארגון? נסקור את מאפייני ארגון.

←סביבה כלכלית – מהי? נמפה את הסביבות הכלכליות הקיימות?.

←מבוא לתמחיר – תמחור מוצר / שירות.

←מבוא לחשבונאות, דוחות כספיים.

←תורת השיווק – אסטרטגיה שיווקית.

←המשאב האנושי – ניהול ומדיניות כוח אדם.

הלימודים במגמה הם חווייתיים ומשלבים בתוכם לימודים עיוניים והתנסות בטכנולוגיה לעיבוד ולניהול מידע בארגון, כחלק מתכנית הלימודים התלמידים יצאו לסיורים לימודיים בארגונים שונים ויפגשו מומחים בתחום.

בוגרי המגמה ירכשו ידע וכלים אשר יסייעו להם להשתלב בהצלחה בשוק העבודה של המאה העשרים ואחת.