מגמת ביולוגיה

מגמת ביולוגיה

לימודי הביולוגיה מקנים  ללומד ידע רחב על עצמו כאדם ועל היצורים האחרים שבסביבתו ויאפשרו לכם לדעת את התשובות לשאלות אלו ואחרות.

←דרך לימודי הביולוגיה נפתח אוריינות מדעית ע"י הבנת עובדות, תופעות, תהליכים, עקרונות ורעיונות מרכזיים עליהם מבוסס הידע הביולוגי בתחומים השונים כגון: רפואה, חקלאות, טכנולוגיה, תעשייה ואיכות הסביבה.

←בלימודי הביולוגיה יש דגש על ערכים, מעורבות חברתית באחריות האדם לשמירה על הטבע ולסוגיות מדעיות-אתיות.

←ההתקדמות וההישגים הגדולים בביולוגיה, כגון חקר הגנום – האנושי, הנדסה גנטית, שיבוט אורגניזמים ורפואה מותאמת אישית  הופכת את מקצוע הביולוגיה למקצוע מוביל, דינאמי, חשוב ומעניין.

ביולוגיה