מגמת תושב"ע ומשפט עברי

מגמת תושב"ע
"למען תלך בדרך הטובים ואורחות צדיקים תשמור" (משלי, ב', כ').

מגמת תושב"ע ומשפט עברי

"למען תלך בדרך הטובים ואורחות צדיקים תשמור"

(משלי, ב', כ').

 

לימודי התושב"ע ומשפט עברי  בבית ספרנו מקנים ידיעות יסוד במשפט העברי. מקורות המשפט העברי הם התורה, המשנה והתלמוד.

במהלך 3 שנות הלימודים במגמה ילמדו התלמידים נושאים שונים הקשורים למשפט עברי ולחיי משפחה וחברה, ויחוו את נושאי החגים הקשורים ללוח השנה העברי.

תלמוד

 

בוגרי המגמה:

  • יפתחו דימוי חיובי של התרבות היהודית מתקופת המקרא ועד ימינו, יכירו ויעריכו רעיונות מרכזיים ודרכי לימוד של התושב"ע, ויראו בו מסר מרכזי של הזהות היהודית שלהם.
  • יחברו בין מקורות חז"ל לאתרים המוזכרים בהם ברחבי הארץ.
  • יגיעו להכרה שהמחלוקת היא מאפיין מהותי של ספרות התושב"ע, ויתחנכו לפלורליזם ולמתן כבוד לדעות אחרות.
  • יכירו את הקשרים שבין התרבות התלמודית לבין התרבות הישראלית.
  • יעמדו על הקשרים שבין המשפט העברי לבין המשפט הישראלי בחקיקה ובפסיקה.
  • יפתחו יכולת אינטלקטואלית לחיות במצב "פתוח" – להכיל כמה פירושים לטקסט, וכמה פתרונות לבעיה.