ידיעות נוספות

הרשמה לחטיבת הביניים לשנה"ל תשפ"ב

29 ביוני 2021

לאור ריבוי התחלואה אנו ממליצים להימנע מהגעה לבית הספר ולנוחיותכם ניתן למלא את טפסי הרישום ולשלוח לכתובת מייל: rishumsharet@gmail.com
או לחילופין למלא את הטפסים ולשלשלם בתיבה שממוקמת בחזית בניין החטיבה